Situationsrapport fra Indien d. 9. september 2020

09.09.2020:

Mamre Trust:

Vidnesbyrd:
Det drejer sig om en ung dame ved navn Baby Shalini. Hun studerede i vores skræddersyningsskole. Hun er meget fattig. Hun accepterede hemmeligt Jesus Kristus som sin frelser. Nu afsluttede hun skrædderkurset, men hun forlod ikke Jesus Kristus. Hendes familie fik at vide, at hun er en hemmelig kristen, da hun bad derhjemme. Nu torterer hele hendes familie hende for at tilbede Gud. Men hun stod stærkt for Kristus. Hun sagde endda, at selv om de ville dræbe hende for ikke at tilbede deres afguder, ville hun alligevel holde fast ved sin tro. Nu giver de hende ikke noget mad. De har ødelagt hendes symaskine. For nogle dage siden kom hun til vort hus om natten. Hun var så kold og skælvende. De gav hende ikke engang et lagen til at sove. Så jeg gav hende et lagen og bad for hende.
Nu lever hun for Kristus. Bed for hende. Familien bør ændre deres hjerter og acceptere Jesus. Ingen i hendes familie elsker hende. Bed venligst for hende.

Esther & Victor

Syskolen er nu åben igen efter at have lukket ned i næsten et halvt. Første dag kom der syv kvinder. Derefter er der kommet flere til sykurserne. Vi takker Gud for dette.

Vore venner har haft uddeling af mad og andre fornødenheder i landsbyer, samtidig med, at de har forkyndte evangeliet for disse mennesker.

 

Cross Ministries:

James Bandela er så småt ved at komme til kræfter igen efter hans sygdom.

De har fået lov til at begynde med at holde møder igen med de restriktioner som corona-epedemien tillader.

James har sendt møder på den lokale tv-station og forsøger at få en fast aftale om udsendelser hver uge. Mange har henvendt sig til ham efter tv-programmerne og har givet udtryk for, at budskabet om korset og Guds nåde har gjort et stort indtryk på dem.

Mange er begyndt at abonnere på hans YouTube videoer, så budskabet når ud til flere og flere. Nu beder de om, at der må blive åbnet endnu mere op, så vi igen kan komme til at afholde pastor-seminarer via internettet til menigheden i Guntur.

Vi har ydet hjælp til fattige i slumområder i Guntur samt i de landsbyer, hvor vi de seneste par år har hjulpet med at bygge kirker for Cross Ministries.  

Missionens områder i Indien

Vi har et missionsarbejde i Indien, der omfatter følgende faste punkte: drift af syskole, støtte til forkyndere, hjælp til hiv-smittede og aids-ramte familier, bespisning af fattige samt undervisning for pastorer, evangelister og menigheder. Desuden har vi vækkelsesmøder og seminarer, når vi besøger landet på vore missionsrejser.

Støtte til enker og forældreløse børn

Seneste projekt går ud på at hjælpe fattige enker og forældreløse gennem vore kontakt-menigheder i Andra Pradesh.

Vi giver en månedlig støtte til enkerne og til de familier, som tager sig af de forældreløse børn.

Alle, som får hjælp, har tilnytning til de menigheder, vi samarbejder med.

Støtte til indiske forkyndere

Som noget nyt er vi begyndt med regelmæssig støtte til fattige indiske pastorer og evangelister, som virker i landsbyer i delstaten Andra Pradesh. Du har mulighed for at støtte “din egen” forkynder og få billede og rapporter fra hans arbejde med menighed og evangelisering.

Syskole ved Tambaram i Tamil Nadu

Vi samarbejder med organistaionen Mamre Charitable Trust - med ægteparret Esther og Victor Devadoss som ansvarlige for projektet. Fattige kvinder fra nærområdet, ofte fra hindufamilier, får et tre måneders kursus i syning. Ved afslutningen modtager de et diplom, som giver dem mulighed for at søge arbejde på en fabrik eller starte en egen lille virksomhed. Samtidig hører de evangeliet og får bibelundervisning.

Undervisning via Skype til Guntur, Andra Pradesh

I september 2016 begyndte vi med undervisning via internet (Skype) til en menighed i Guntur, hovedstaden i Andra Pradesh. Siden har det udmøntet sig i faste ugetlige programmer. Én gang om måneden har vi seminar for pastorer fra Cross Ministries, en uafhængig kristen bevægelse. 

Mad-projekter

Vi støtter bespisnings-projekter både blandt fattige i Guntur, Andra Pradesh og hiv-smittede i Tambaram, Tamil Nadu.

Disse nødlidende mennesker lever under forfærdelige omstændigheder, ofte præget af sult og tørst.

VIL DU STØTTE VORT ARBEJDE I IND- OG UDLAND

Du kan støtte vort missionsarbejde og eventuelt få skattefradrag (i Danmark).

Bankkonto i Danmark: reg. nr. 7449 - kontonr. 0001419748 (Nordjyske Bank)

Bankkonto i Norge: kontonr. 0521.6245182 (DNBNor) 

Alle vore medarbejdere er ulønnede, så alle gaver går ubeskåret til missionen og udbredelse af evangeliet