Situationsrapport fra Indien d. 8. november 2020

08.11.2020:

Nepal:

Pastor Chet Raj Joshi har sammen med sine medarbejdere været på ture op i bjergområder for at nå fjerne landsbyer, hvor de har uddelt mad og tøj samt forkyndt evangeliet og bedt for syge. Mange er blevet frelst ved at se Guds kærlighed i funktion, og 35 nyomvendte er blevet døbti løbet at ca. en måned.

 

Mamre Trust:

Syskolen er igen åben, så de tre måneders kurser kan fortsætte. Selvfølhgelig under overholdelse af de restriktioner, der er gældende under corona-krisen.

Victor er i fuld gang med arbejdet blandt de syge og fattige, ligesom han deltager i evangelisering og hjælp til landsbyer. Esther har store problemer med ryggen og skal hvile meget den næste måned. Lykkeligtvis ligger syskolen i samme ejendom, som Esther og Victor bor i, så hun kan deltage lidt i undervisningen af kursus-deltagerne.

 

Cross Ministries:

James Bandela< er atter på farten for at dele nødhjælp ud til fattige mennesker i landsbyerne, samtidig med at han forkynder evangeliet og afholder pastor-seminarer. Det lokale TV-selskab har flere gange inviteret ham til at komme og tale Guds ord og bede for syge og lidende. Dette er også en væsentlig opgave, når det gælder at hjælpe i denne vanskelige tid.

 

 

Missionens områder i Indien

Vi har et missionsarbejde i Indien, der omfatter følgende faste punkte: drift af syskole, støtte til forkyndere, hjælp til hiv-smittede og aids-ramte familier, bespisning af fattige samt undervisning for pastorer, evangelister og menigheder. Desuden har vi vækkelsesmøder og seminarer, når vi besøger landet på vore missionsrejser.

Støtte til enker og forældreløse børn

Seneste projekt går ud på at hjælpe fattige enker og forældreløse gennem vore kontakt-menigheder i Andra Pradesh.

Vi giver en månedlig støtte til enkerne og til de familier, som tager sig af de forældreløse børn.

Alle, som får hjælp, har tilnytning til de menigheder, vi samarbejder med.

Støtte til indiske forkyndere

Som noget nyt er vi begyndt med regelmæssig støtte til fattige indiske pastorer og evangelister, som virker i landsbyer i delstaten Andra Pradesh. Du har mulighed for at støtte “din egen” forkynder og få billede og rapporter fra hans arbejde med menighed og evangelisering.

Syskole ved Tambaram i Tamil Nadu

Vi samarbejder med organistaionen Mamre Charitable Trust - med ægteparret Esther og Victor Devadoss som ansvarlige for projektet. Fattige kvinder fra nærområdet, ofte fra hindufamilier, får et tre måneders kursus i syning. Ved afslutningen modtager de et diplom, som giver dem mulighed for at søge arbejde på en fabrik eller starte en egen lille virksomhed. Samtidig hører de evangeliet og får bibelundervisning.

Undervisning via Skype til Guntur, Andra Pradesh

I september 2016 begyndte vi med undervisning via internet (Skype) til en menighed i Guntur, hovedstaden i Andra Pradesh. Siden har det udmøntet sig i faste ugetlige programmer. Én gang om måneden har vi seminar for pastorer fra Cross Ministries, en uafhængig kristen bevægelse. 

Mad-projekter

Vi støtter bespisnings-projekter både blandt fattige i Guntur, Andra Pradesh og hiv-smittede i Tambaram, Tamil Nadu.

Disse nødlidende mennesker lever under forfærdelige omstændigheder, ofte præget af sult og tørst.

VIL DU STØTTE VORT ARBEJDE I IND- OG UDLAND

Du kan støtte vort missionsarbejde og eventuelt få skattefradrag (i Danmark).

Bankkonto i Danmark: reg. nr. 7449 - kontonr.4069821 (Nordjyske Bank)

Bankkonto i Norge: kontonr. 0521.6245182 (DNBNor) 

Alle vore medarbejdere er ulønnede, så alle gaver går ubeskåret til missionen og udbredelse af evangeliet