Situationsrapport fra Indien og Nepal d. 20. maj 2021

20.05.2021

Cross Ministries, Andra Pradesh:

James Bandela har formidlet den hjælp, vi har sendt ud. Ca. 40 familier, som bor på lossepladsen i Guntur har hver fået en stor sæk ris samt grøntsager, madolie og krydderier og bønner. En spedalskhedskoloni,. som ligger næsten 200 km fra Guntur, har fået hjælp igennem nogle pastorer, som James kender. De har kørt ca. 60 km fra, hvor de selv bor for at give ris og andre madvarer til disse stakkels mennesker, som har det svært nok i forvejen. 

Nepal:

Chet Raj Joshi fortæller, at der nu stort set er fuld nedlukning i Nepal. Vi har sendt penge, så han og menigheden har kunnet hjælpe en del fattige i den vestlige del af landet. Samtidig med, at mange bliver forfulgt for deres tros skyld, så lider de nu også på grund af covid-19 epidemien. pastor Chet Raj sender den varmeste tak fra ham og hans medarbejdere samt alle dem, som nu har fået ris og andre daglige fornødenheder.

 

Mamre Tust. Tamil Nadu:

Det har været nødvendigt at lukke ned for syskolen på grund af restriktionerne som følge af den ny corona-bølge. Esther Jebamalar har uddelt nødhjælp til kvinderne, som skulle have været på syskolen, blandt andet fordi mange af deres mænd har mistet arbejdet. Disse kvinder har været meget bevæget over at nogle så langt borte har haft omsorg for dem. Herudover har mange hiv-smittede og aids-ramte fået en ekstra hjælp.

 

 

Missionens områder i Indien

Vi har et missionsarbejde i Indien, der omfatter følgende faste punkte: drift af syskole, støtte til forkyndere, hjælp til hiv-smittede og aids-ramte familier, bespisning af fattige samt undervisning for pastorer, evangelister og menigheder. Desuden har vi vækkelsesmøder og seminarer, når vi besøger landet på vore missionsrejser.

Støtte til enker og forældreløse børn

Seneste projekt går ud på at hjælpe fattige enker og forældreløse gennem vore kontakt-menigheder i Andra Pradesh.

Vi giver en månedlig støtte til enkerne og til de familier, som tager sig af de forældreløse børn.

Alle, som får hjælp, har tilnytning til de menigheder, vi samarbejder med.

Støtte til indiske forkyndere

Som noget nyt er vi begyndt med regelmæssig støtte til fattige indiske pastorer og evangelister, som virker i landsbyer i delstaten Andra Pradesh. Du har mulighed for at støtte “din egen” forkynder og få billede og rapporter fra hans arbejde med menighed og evangelisering.

Syskole ved Tambaram i Tamil Nadu

Vi samarbejder med organistaionen Mamre Charitable Trust - med ægteparret Esther og Victor Devadoss som ansvarlige for projektet. Fattige kvinder fra nærområdet, ofte fra hindufamilier, får et tre måneders kursus i syning. Ved afslutningen modtager de et diplom, som giver dem mulighed for at søge arbejde på en fabrik eller starte en egen lille virksomhed. Samtidig hører de evangeliet og får bibelundervisning.

Undervisning via Skype til Guntur, Andra Pradesh

I september 2016 begyndte vi med undervisning via internet (Skype) til en menighed i Guntur, hovedstaden i Andra Pradesh. Siden har det udmøntet sig i faste ugetlige programmer. Én gang om måneden har vi seminar for pastorer fra Cross Ministries, en uafhængig kristen bevægelse. 

Mad-projekter

Vi støtter bespisnings-projekter både blandt fattige i Guntur, Andra Pradesh og hiv-smittede i Tambaram, Tamil Nadu.

Disse nødlidende mennesker lever under forfærdelige omstændigheder, ofte præget af sult og tørst.

VIL DU STØTTE VORT ARBEJDE I IND- OG UDLAND

Du kan støtte vort missionsarbejde og eventuelt få skattefradrag (i Danmark).

Bankkonto i Danmark: reg. nr. 7449 - kontonr.4069821 (Nordjyske Bank)

Bankkonto i Norge: kontonr. 0521.6245182 (DNBNor) 

Alle vore medarbejdere er ulønnede, så alle gaver går ubeskåret til missionen og udbredelse af evangeliet