Missionens områder i Indien

Vi har et missionsarbejde i Indien, der omfatter følgende faste punkte: drift af børnehjem og kvindehjem, bespisning af fattige samt undervisning for pastorer, evangelister og menigheder. Desuden har vi vækkelsesmøder og seminarer, når vi besøger landet på vore missionsrejser.

Kvindehjem ved Tambaram i Tamil Nadu

Hjemmet for nødlidende kvinder en af ny dato (oprettet i juni 2013), men allerede nu er det ved at være fyldt op. Der er mange, som fysisk og psykisk har brug for tryghed og kristen omsorg.

Vi samarbejder med organistaionen Mamre Charitable Trust - med ægteparret Esther og Victor Devadoss som ansvarlige for projektet. De har i mere end ti år hjulpet HIV-smittede og AIDS-ramte personer og familier.

Undervisning via Skype til Guntur, Andra Pradesh

I september 2016 begyndte vi med undervisning via internet (Skype) til en menighed i Guntur, hovedstaden i Andra Pradesh. Siden har det udmøntet sig i faste ugetlige programmer. Én gang om måneden har vi seminar for pastorer fra Cross Ministries, en uafhængig kristen bevægelse. 

Mad-projekter

Vi støtter bespisnings-projekter både blandt fattige i Guntur, Andra Pradesh og hiv-smittede i Tambaram, Tamil Nadu.

Disse nødlidende mennesker lever under forfærdelige omstændigheder, ofte præget af sult og tørst.

VIL DU STØTTE VORT ARBEJDE I IND- OG UDLAND

Du kan støtte vort missionsarbejde og eventuelt få skattefradrag (i Danmark).

Bankkonto i Danmark: reg. nr. 7449 - kontonr. 0001419748 (Nordjyske Bank)

Bankkonto i Norge: kontonr. 0521.6245182 (DNBNor) 

Alle vore medarbejdere er ulønnede, så alle gaver går ubeskåret til missionen og udbredelse af evangeliet