Situationsrapport fra Indien d. 8. november 2020

08.11.2020:

Nepal:

Pastor Chet Raj Joshi har sammen med sine medarbejdere været på ture op i bjergområder for at nå fjerne landsbyer, hvor de har uddelt mad og tøj samt forkyndt evangeliet og bedt for syge. Mange er blevet frelst ved at se Guds kærlighed i funktion, og 35 nyomvendte er blevet døbti løbet at ca. en måned.

 

Mamre Trust:

Syskolen er igen åben, så de tre måneders kurser kan fortsætte. Selvfølhgelig under overholdelse af de restriktioner, der er gældende under corona-krisen.

Victor er i fuld gang med arbejdet blandt de syge og fattige, ligesom han deltager i evangelisering og hjælp til landsbyer. Esther har store problemer med ryggen og skal hvile meget den næste måned. Lykkeligtvis ligger syskolen i samme ejendom, som Esther og Victor bor i, så hun kan deltage lidt i undervisningen af kursus-deltagerne.

 

Cross Ministries:

James Bandela< er atter på farten for at dele nødhjælp ud til fattige mennesker i landsbyerne, samtidig med at han forkynder evangeliet og afholder pastor-seminarer. Det lokale TV-selskab har flere gange inviteret ham til at komme og tale Guds ord og bede for syge og lidende. Dette er også en væsentlig opgave, når det gælder at hjælpe i denne vanskelige tid.

 

Vækkelse i syskolen

Projektet med syskolen i Tambaram i Tamil Nadu er en enorm succes. Ikke blot lærer kvinderne at sy på et tre måneders kursus og får dermed mulighed for at efterfølgende skaffe sig en indkomst, men stort set alle deltagerne er blevet frelst, efter de dagligt hører evangeliet og lærer at bede. 

Frelse og dåb i indiske landsbyer

Der er vækkelsesluft over området ved Ravulapuram, hvor vi for nylig indviede den nye kirke.

Der er til stadighed flere, der tager imod Jesus som deres Frelser.

Selv om der er lang vej til et stad, hvor de kan blive døbt, afholder det dem ikke fra at adlyde Skriftens ord.

Tamil Nadu - Mamre Trust

Bygning til brug for uddannelse af kvinder som skræddere, drevet af Esther & Victor er nu taget i anvendelse.

Her får de 3 måneders kursus med eksamen og tildeling af bevis for gennemført forløb. Så har disse kvinder fra fattige kår bedre mulighed for at få et arbejde.

Samtidig bliver evangeliet forkyndt for dem. Da det ikke er muligt at evangelisere offentligt, er dette en enestående chance for at for at formidle budskabet om Jesus til dem.

Helbredelse under dåb. To af damerne på kvindehjemmet, Fatima og Baby, blev døbt i Nelson’s menighed i Tambaram. Det er Baby, der bliver døbt her.

Her er et vidnesbyrd om Baby (den nye dame på kvindehjemmet), skrevet af Esther:

Før Baby kom til hjemmet, forsøgte hendes stedmoder og en slægtning at dræbe hende. De skubbede hende ned i en brønd, så hendes ben og hofte brækkede. Efter hun havde modtaget behandling, kom hun ind på vort hjem. Ofte græd hun af smerte, og sidste uge tog hun en scanning. Så fik hun noget medicin (mod smerterne).

Efter hun blev døbt (i søndags) og steg op af vandet, hørte hun en lyd (fra benet) og fik smerte. Hun tænkte: Nu er mit ben færdig, noget er brækket. Men efter hun kom ud af vandet, var smerterne forvundet. Hun er så lykkelig.

Hun troede, noget var brækket i hendes ben. Men i forbindelse med dåben blev hun helbredt ved Jesu Kristi blod.

Andra Pradesh

Efter vækkelseskampagnen i marts 2018, hvor næsten 70 tog imod Jesus i og omkring landsbyen Ravulapuram, ca. 130 km vest for Guntur, startede vi byggeriet af en kirke, hvor den nye menighed kan samles.

Nu står byggeriet færdigt, og kirken er taget i brug. For nylig blev flere døbt, og Gud virker ved sit Ånd og sit Ord i området.

Cross Ministries i Guntur, Andra Pradesh med pastor James Bandela i spidsen er ivrigt optaget med at forkynde budskabet om Guds nåde og korsets kraft. Gennem jævnlige besøg til andre byer og landsbyer i delstaten kommer mange af disse fattige mennesker til tro på Kristus og oplever en livsforvandling med nyt håb for fremtiden.Samtidig afholdes regelmæssige pastor-seminarer via Skype på internettet. Hele tiden hører vi om, hvordan disse forkyndere glæder sig over forøget indsigt i Guds Ord, som de viderebringer til deres respektive menigheder.

Cross Ministries og James Bandela har bragt hjælp til mange fattige og nødlidende i Guntur. James og vennerne i menigheden giver jævnligt middag til ældre fra et beskedent plejehjem i nærheden samt for drenge i et børnefængsel, som også ligger i samme område.

Desuden har de regelmæssigt uddeling af mad og andre fornødenheder til folk, der bor på en losseplads i Guntur. Billedet er fra en sådan uddeling i august 2018.