Situationsrapport fra Indien d. 9. september 2020

09.09.2020:

Mamre Trust:

Vidnesbyrd:
Det drejer sig om en ung pige ved navn Baby Shalini. Hun studerede i vores skræddersyningsskole. Hun er meget fattig. Hun accepterede hemmeligt Jesus Kristus som sin frelser. Nu afsluttede hun skrædderkurset, men hun forlod ikke Jesus Kristus. Hendes familie fik at vide, at hun er en hemmelig kristen, da hun bad derhjemme. Nu torterer hele hendes familie hende for at tilbede Gud. Men hun stod stærkt for Kristus. Hun sagde endda, at selv om de ville dræbe hende for ikke at tilbede deres afguder, ville hun alligevel holde fast ved sin tro. Nu giver de hende ikke noget mad. De har ødelagt hendes symaskine. For nogle dage siden kom hun til vort hus om natten. Hun var så kold og skælvende. De gav hende ikke engang et lagen til at sove. Så jeg gav hende et lagen og bad for hende.
Nu lever hun for Kristus. Bed for hende. Familien bør ændre deres hjerter og acceptere Jesus. Ingen i hendes familie elsker hende. Bed venligst for hende.

Esther & Victor

Syskolen er nu åben igen efter at have lukket ned i næsten et halvt. Første dag kom der syv kvinder. Derefter er der kommet flere til sykurserne. Vi takker Gud for dette.

Vore venner har haft uddeling af mad og andre fornødenheder i landsbyer, samtidig med, at de har forkyndte evangeliet for disse mennesker.

 

Cross Ministries:

James Bandela er så småt ved at komme til kræfter igen efter hans sygdom.

De har fået lov til at begynde med at holde møder igen med de restriktioner som corona-epedemien tillader.

James har sendt møder på den lokale tv-station og forsøger at få en fast aftale om udsendelser hver uge. Mange har henvendt sig til ham efter tv-programmerne og har givet udtryk for, at budskabet om korset og Guds nåde har gjort et stort indtryk på dem.

Mange er begyndt at abonnere på hans YouTube videoer, så budskabet når ud til flere og flere. Nu beder de om, at der må blive åbnet endnu mere op, så vi igen kan komme til at afholde pastor-seminarer via internettet til menigheden i Guntur.

Vi har ydet hjælp til fattige i slumområder i Guntur samt i de landsbyer, hvor vi de seneste par år har hjulpet med at bygge kirker for Cross Ministries.  

Vækkelse i syskolen

Projektet med syskolen i Tambaram i Tamil Nadu er en enorm succes. Ikke blot lærer kvinderne at sy på et tre måneders kursus og får dermed mulighed for at efterfølgende skaffe sig en indkomst, men stort set alle deltagerne er blevet frelst, efter de dagligt hører evangeliet og lærer at bede. 

Frelse og dåb i indiske landsbyer

Der er vækkelsesluft over området ved Ravulapuram, hvor vi for nylig indviede den nye kirke.

Der er til stadighed flere, der tager imod Jesus som deres Frelser.

Selv om der er lang vej til et stad, hvor de kan blive døbt, afholder det dem ikke fra at adlyde Skriftens ord.

Tamil Nadu - Mamre Trust

Bygning til brug for uddannelse af kvinder som skræddere, drevet af Esther & Victor er nu taget i anvendelse.

Her får de 3 måneders kursus med eksamen og tildeling af bevis for gennemført forløb. Så har disse kvinder fra fattige kår bedre mulighed for at få et arbejde.

Samtidig bliver evangeliet forkyndt for dem. Da det ikke er muligt at evangelisere offentligt, er dette en enestående chance for at for at formidle budskabet om Jesus til dem.

Helbredelse under dåb. To af damerne på kvindehjemmet, Fatima og Baby, blev døbt i Nelson’s menighed i Tambaram. Det er Baby, der bliver døbt her.

Her er et vidnesbyrd om Baby (den nye dame på kvindehjemmet), skrevet af Esther:

Før Baby kom til hjemmet, forsøgte hendes stedmoder og en slægtning at dræbe hende. De skubbede hende ned i en brønd, så hendes ben og hofte brækkede. Efter hun havde modtaget behandling, kom hun ind på vort hjem. Ofte græd hun af smerte, og sidste uge tog hun en scanning. Så fik hun noget medicin (mod smerterne).

Efter hun blev døbt (i søndags) og steg op af vandet, hørte hun en lyd (fra benet) og fik smerte. Hun tænkte: Nu er mit ben færdig, noget er brækket. Men efter hun kom ud af vandet, var smerterne forvundet. Hun er så lykkelig.

Hun troede, noget var brækket i hendes ben. Men i forbindelse med dåben blev hun helbredt ved Jesu Kristi blod.

Andra Pradesh

Efter vækkelseskampagnen i marts 2018, hvor næsten 70 tog imod Jesus i og omkring landsbyen Ravulapuram, ca. 130 km vest for Guntur, startede vi byggeriet af en kirke, hvor den nye menighed kan samles.

Nu står byggeriet færdigt, og kirken er taget i brug. For nylig blev flere døbt, og Gud virker ved sit Ånd og sit Ord i området.

Cross Ministries i Guntur, Andra Pradesh med pastor James Bandela i spidsen er ivrigt optaget med at forkynde budskabet om Guds nåde og korsets kraft. Gennem jævnlige besøg til andre byer og landsbyer i delstaten kommer mange af disse fattige mennesker til tro på Kristus og oplever en livsforvandling med nyt håb for fremtiden.Samtidig afholdes regelmæssige pastor-seminarer via Skype på internettet. Hele tiden hører vi om, hvordan disse forkyndere glæder sig over forøget indsigt i Guds Ord, som de viderebringer til deres respektive menigheder.

Cross Ministries og James Bandela har bragt hjælp til mange fattige og nødlidende i Guntur. James og vennerne i menigheden giver jævnligt middag til ældre fra et beskedent plejehjem i nærheden samt for drenge i et børnefængsel, som også ligger i samme område.

Desuden har de regelmæssigt uddeling af mad og andre fornødenheder til folk, der bor på en losseplads i Guntur. Billedet er fra en sådan uddeling i august 2018.