02-09-2019

Ankomst til Indien d. 13. november 2019