Hjælp under corona-krisen

12.05.2020

Esther og Victor:

”En dag delte vi mad ud til enker og forældreløse drenge. - Derefter tilberedte vi mad til 250 medlemmer af sigøjner-samfundet, og senere gav vi middag til fattige mennesker.

En anden dag delte vi ris og andre varer ud til en landsby-menighed. De har ikke haft nogen indkomst i 2 måneder. De sultede, så vi hjalp 20 familier. Al ære til Gud.”

Vi hjælper stadig de hiv-smittede og aids-ramte ved at overføre beløb via banken, så de selv kan købe det, de har brug for. 

Syskolen er stadig ikke åbnet. Vi afventer, hvad der besluttes efter 17. maj.

 

James Bandela:

James har uddelt rissække på 5kg og 10 kg til flere hundreder fattige familier. Desuden olie, krydderier og grøntsager til mange af dem. Dette er sket i flere slum-områder samt på lossepalsen. - Mange pastorer har fået 25 kg sække med ris samt grøntsager m.m. plus lidt kontanter i tillæg, eftersom det endnu ikke er tilladt at afholde møder, hvor de kan få kollekt. Så har de til ca. en måneds forbrug til hele deres familie. - Til dem, som bor langt borte, både pastorer, enker og forældreløse børn, har James sendt beløb gennem banken, så de selv har kunnet købe ris m.m. der hvor de bor.

Desværre er der nogle andre, som er blevet misundelige og vrede på James, fordi de ikke har fået ris-sække. - Selv om nogle af dem har gode stillinger i det offentlige, kan de ikke tåle, at de er blevet forbigået, når de fattige har fået hjælp. Nogle af disse har fortalt sundheds-myndighederne, at James er syg og måske smittet med corona-virus, hvilket ikke er sandt.

I dag tirsdag morgen kom der repræsentanter fra sundheds-væsenet for at udspørge James, om han var syg. I så fald havde han været nødt til at gå i karantæne i et hus, myndighederne har, og så kunne han ikke fortsætte sine uddelinger.

En pastor, som kender James, men som James ikke har kontakt med, har ringet rundt til flere pastorer, som har fået hjælp af James og har fortalt dem løgne om James. Vi regner ikke med, at de tror på disse usande historier.

Vi forstår fjenden bruger både kristne og ikke-kristne til at stoppe dette hjælpearbejde. - Lad os bede inderligt om, at Gud vil stoppe denne hetz, så arbejdet kan fortsætte.

 

 

03.05.2020

Nelson Varghese skriver:

Tak for jeres støtte, som er blevet brugt til i sidste uge at hjælpe 44 fattige familier og 50 pastorer endnu en gang. Siden vort land atter er blevet lukket ned, denne gang til den 17. maj, planlægger vi at give endnu en uddeling, alt efter som Herren giver midlerne dertil. Tak for jeres kærlighed og omsorg.

Esther og Victor skriver:

Kære alle sammen. Hilsen i Vor Herres Jesu Kristi navn. Vi har modtaget jeres penge. Siden vi er lukket ned, har vi ikke kunnet samle mange mennesker. Så i dag gav vi ris og fødevarer til en gruppe hiv-smittede enker og andre i et område med meget dårlige forhold. Pengene, som I har sendt, er til virkelig stor hjælp i denne situation. Fold har modtaget gaverne med taknemligt hjerte. Vi planlægger at give mad til forskellige områder den kommende tid. Mange tak skal I have. Gud velsigne jer rigeligt.

James Bandela fortæller:

Næsten hver dag inviterer vi fattige fra vort område til at komme og modtage ris, grøntsager og olie. Pastorer, som bor i nærheden, kommer også og får enten mad eller penge til at købe mad. En pastor, hvis kone fødte en barn i sidste uge, havde ingenting at give familien. Vi hjalp dem, og derefter har han hjulpet os med at pakke og uddele mad til fattige familier i vort distrikt. Vi sender penge til de pastorer, som bor langt borte, så de selv kan købe ris m.m.

Broderen til James fortalte om en hel familie, som havde begået selvmord ved at hænge sig, fordi de sultede og ikke kunne skaffe penge til mad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.04.2020 - Situationsrapport fra Indien og Nepal

Midt i denne krise som corona-virus har forårsaget, har vi været i stand til at række en hjælpende hånd til både vennerne i Indien og til Nepal.

Hjælpen er indtil videre fordelt således:

Esther og Victor har ikke været i stand til at holde de sædvanlige samlinger for hiv-smittede og aids-ramte. I stedet har de overført et beløb til hver enkelt af de familier, som har en bankkonto, så de selv har kunnet købe ris og andre fornødenheder. 30 familier har fået en foreløbig hjælp. I de næste uger sender vi yderligere beløb, så hjælpen kan fortsætte. Ingen af de nødstedte har nogen indtægt, så de kommer til at sulte, hvis ikke vi sender support. Der er jo lukket endnu mere ned i Indien, end det vi oplever i Skandinavien.  

Gennem Nelson og Stephen har vi desuden kunnet sende i form af madvarer og penge til 55 landsbypastorer, som er uden indtægt.

James har indtil nu kunnet hjælpe mere end 50 pastorer og evangelister. De, som bor i nærområdet, har kunnet komme til James og modtage penge eller ris. De øvrige har han prøvet at hjælpe ved at overføre penge til nogle pastorer, som bor længere væk. Disse har så delt ud til dem, som bor i nærheden af dem. Der jo kun udgangstilladelse tidligt om morgenen, ikke alle dage, og kun for at foretage de mest nødvendige indkøb eller hæve penge i banken. Hvis de da ellers har penge eller har en bankkonto. James forsøger at nå ud til endnu flere fattige pastorer i den kommende tid.

Derudover har James hjulpet dem, som bor på lossepladsen samt nødlidende mennesker i menigheden og i det område, hvor han bor. Flere hundrede personer har fået hjælp i form af ris og grøntsager m.m.

Selvmord, som altid har været årsag til en stor dødelighed i Indien, er vokset i takt med, at coranakrisen forhindrer mange fattige i at give mad til deres familier.

En stor tak til alle, som har været med til at gøre en forskel for nødlidende i denne vanskelige tid.

------------------------------ 

30.03.2020

Situationsrapport fra Indien: Det er tilladt at gå ud og handle mad m.m. tidlig om morgenen og hente penge i bankomaten. Resten af dagen skal folk opholde sig inden døre, ellers risikerer de at blive banket op af politiet. Forfærdeligt især for de hjemløse, som ikke kan blive isoleret i et hus. Alle kirker og menighedslokaler er lukkede, ligesom de fleste markeder og butikker samt mange øvrige kontorer og arbejdspladser. Det betyder, at mange ikke har nogen indtægt og derfor heller ikke har råd til at købe mad og medicin. Pastorerne, som vi kender, har ingen indtægt, eftersom de ikke kan holde møder og få kollekt. Der er ca. 50 pastorer i Andra Pradesh, som James Bandela gerne vil hjælpe. Disse pastorer er alle nogle, som regelmæssigt har deltaget i vore seminarer. Desuden ønsker han at give mad til folk i familien og menigheden samt til enker og hjemløse samt de på lossepladsen. I Tamil Nadu spørger Nelson og Stephen om hjælp til mellem mere end 50 landsby-pastorer, og Esther og Victor har heller ikke indtægt, da syskolen er lukket indtil videre, og de kan heller ikke have undervisning for fattige børn i slumområder og landsbyer, som de normalt får et lille beløb for at hjælpe. De hjælper stadig de hiv-smittede og aids-ramte, som kan komme om morgenen. Ellers prøver de at overføre beløb til dem, som har en bankkonto Finansministeren i Indien har sagt, at de vil hjælpe de fattige. Det er et spørgsmål, om hvor lang tid der går, og om hjælpen overhovedet bliver givet til kristne. Sandsynligheden taler for, at i givet fald vil hinduerne stå først i køen. Centralregeringen i Delhi har jo udtalt, at de ønsker alle kristne skal konvertere til hinduismen eller forlade landet senest i 2025. Vi satser på at give en sæk med 20 kg ris til hver pastor + 500 Rupees. Det bliver ca. 200 DKK pr. stk. i alt mere end 20.000 DKK foruden hjælpen til enker, andre fattige og hjemløse. Herudover hjælp til Esther og Victor. Lad os gøre, hvad vi kan, mens vi kan. Vi har allerede fået en del støtte fra Danmark, Norge og Polen, men er ikke helt i mål endnu. Tak til alle som med bøn og support er med til at hjælpe vore venner. Gud velsigne jer alle.