Seneste rapporter fra Indien og Nepal

December 2021 og Februar 2022

Nepal

Urmila og jeg vil ønske jer en virkelig velsignet jul og Guds rige velsignelse. Det er vores store glæde og privilegium at samarbejde med jer i vores faders mission for unåede i vores nation. Det er jeres holdning, bøn og støtte til evangeliet, der gør os mere dedikerede og lidenskabelige for de fortabte sjæle og Guds rige. Når vi ser bagud, bragte Gud jer i forbindelse med os med en særlig grund og formål for at få mange ting til at ske og  gøre ting mulige for vores tjeneste. Mange tak for at være en velsignelse og påvirke og røre mange liv for Kristus Jesus. Vi mener, at de bedste resultater endnu ligger foran os med den store opgave at forkynde evangeliet.

Vi delte 70 varme tæpper ud til fattige og trængende børn. Mange tak for dit bidrag. I morgen er jeg på vej mod bjergene. Det sner og kulde i det område. Vi har allerede lavet papirarbejde af kirkens ejendom. Denne gang vil jeg begynde opførelsen af kirkebygningen.

Vi var i stand til at begynde at bygge kirker ved bjerget. Langsomt hjælper Gud os med at bygge det..

Vi  forventer at åbne bjergkirken i april...Første del af taget er allerede lavet. Bed venligst for dens anden tag- og vægkonstruktion nu.

 

Andra Prahesh

Mange er blevet frelst og døbt de sidste par måneder.

Blandt flere, som er blevet døbt i den senere tid var også James Bandela’s broder Prasad, som har hjulpet til praktisk med mange ting gennem årene, men aldrig har overgivet sig til Jesus.

Da James forkyndte ordet om korset for ham for nylig, tog han imod Jesus og blev døbt. Og ikke bare det, men kort tid efter blev han gift med en ung kristen kvinde fra en landsby længere sydpå.

Nu bor de i samme bygning som James og hans familie og har dermed de bedste forudsætninger for at deltage i møderne og være til åndelig hjælp for James.

To kvinder, som syv gange havde forsøgt at begå selvmord, blev sat fri ved at lytte til ordet om korset og gennem forbøn, og de tog imod Jesus som deres Frelser.

Støtte til enker og forældreløse børn

Seneste projekt går ud på at hjælpe fattige enker og forældreløse gennem vore kontakt-menigheder i Andra Pradesh.

Vi giver en månedlig støtte til enkerne og til de familier, som tager sig af de forældreløse børn.

Alle, som får hjælp, har tilnytning til de menigheder, vi samarbejder med.

Støtte til indiske forkyndere

Som noget nyt er vi begyndt med regelmæssig støtte til fattige indiske pastorer og evangelister, som virker i landsbyer i delstaten Andra Pradesh. Du har mulighed for at støtte “din egen” forkynder og få billede og rapporter fra hans arbejde med menighed og evangelisering.

Syskole ved Tambaram i Tamil Nadu

Vi samarbejder med organisationen Mamre Charitable Trust - med ægteparret Esther og Victor Devadoss som ansvarlige for projektet. Fattige kvinder fra nærområdet, ofte fra hindufamilier, får et tre måneders kursus i syning. Ved afslutningen modtager de et diplom, som giver dem mulighed for at søge arbejde på en fabrik eller starte en egen lille virksomhed. Samtidig hører de evangeliet og får bibelundervisning.

Undervisning via Skype til Guntur, Andra Pradesh

I september 2016 begyndte vi med undervisning via internet (Skype) til en menighed i Guntur, hovedstaden i Andra Pradesh. Siden har det udmøntet sig i faste ugetlige programmer. Én gang om måneden har vi seminar for pastorer fra Cross Ministries, en uafhængig kristen bevægelse. 

Mad-projekter

Vi støtter bespisnings-projekter både blandt fattige i Guntur, Andra Pradesh og hiv-smittede i Tambaram, Tamil Nadu.

Disse nødlidende mennesker lever under forfærdelige omstændigheder, ofte præget af sult og tørst.

VIL DU STØTTE VORT ARBEJDE I IND- OG UDLAND

Du kan støtte vort missionsarbejde og eventuelt få skattefradrag (i Danmark).

Bankkonto i Danmark: reg. nr. 7449 - kontonr.4069821 (Nordjyske Bank)

Bankkonto i Norge: kontonr. 0521.6245182 (DNBNor) 

Alle vore medarbejdere er ulønnede, så alle gaver går ubeskåret til missionen og udbredelse af evangeliet