Seneste rapporter fra Indien og Nepal 2022

Andra Pradesh Indien maj 2022

 En kvinde blev er blevet frelst og døbt for nylig. Forleden blev hun bidt af en giftig slange, men lykkedes både med at slå slangen ihjel og beholde livet, efter at nogle pastorer, som var i nærheden, bad for hende. Hun slap uden mén og kunne glæde sig over bønnens magt og kraften i navnet Jesus.

Vi har haft endnu et velsignet seminar for forkyndere i Guntur. Mange af disse er fra landsby-menigheder, hvor pastorerne har haft et meget begrænset kendskab til Guds Ord. Men James rejser ud og tilbringer flere dage sammen med pastorerne og deres menigheder for at give dem en grundlæggende oplæring i Skriften og specielt i budskabet om Guds sande nåde og kraften i Kristi kors. For nylig havde vi så muligheden for at samle nogle forkyndere fra Guntur-området til undervisning ud fra Efeserbrevet. Stor og positiv respons på bduskabet.

 

Tamil Nadu Indien maj 2022

Esther fortæller om de dæmoniske kræfter, der opererer i Indien, men også om kraften i Jesu navn og hans blod:

”Pris ske Gud. En kvinde ved navn Jeyanthi deltog i kursus på vores syskole. Efter en måned kom hun til mig, fordi nogen havde anvendt trolddom mod hendes familie. På grund af dette, ville hun ikke indgå et ægteskab (hun var ængstelig for, at ægteskabet ville gå dårligt). Hendes ældre søster og hendes far var begge blevet lammet som følge af et angreb. Hun begyndte at bede mere og havde tro til Jesus Kristus. Vi bad alle for hende, og Gud greb ind og satte hende fri, så hun nu ved Guds nåde kan se frem til at blive gift i nær fremtid. Vi deltog i deres forlovelses-fest og bad for dette par. Al ære til Gud alene.”

 

Nepal april 2022

Regelmæssigt plejer vi at døbe ved Karnali-floden åbenlyst på et sikkert sted, men denne gang blev det ikke betragtet som sikkert, så vi bad og besluttede at tage til junglen på bjergsiden på et picnicsted, hvor vi kan afholde dåb sikkert. Vi afslørede ikke vores placering før sidste dag, da alle var samlet i kirken, så vi savnede Chisapani (vores udpost-menighed) gruppen, som skulle have sluttet sig til os. Vi havde forventet mere end halvtreds mennesker, men på grund af eksamener gik nogle unge glip af det, og en gruppe på syv personer fra Chisapani var savnet. Vi planlægger snart (om nogle uger) at have det næste vanddåbsprogram igen. Der kan være mere end femogtyve personer, som skal døbes til den tid. 

Ægteparret Uday og Laxmi Pariyar er fra Dodhara Chadani. De arbejdede i Delhi Indien. De har tre sønner. Men Uday begyndte at drikke alkohol regelmæssigt i tre måneder. Han stoppede med at gå på arbejde. Fra morgen til aften plejede han at drikke lokal alkohol. Han spiste ikke noget derhjemme. Så han blev svagere og svagere for hver dag. Hendes ældre søster besøgte dem i New Delhi Indien. Da hun kom hjem, bragte hun dem til vores menighed. Vi beholdt dem i to uger i kirken, hvor vi passede dem og gav dem mad og husly. Vi gør dette, fordi vi får mulighed for at vise dem Kristi kærlighed og gøre dem til disciple; på den anden side får de maksimal tid til at blive bedt for af ledere og andre kirketroende, når de er i kirken. Efter to uger var han fuldstændig restitueret, men han blev hos sin søster og svoger i næsten tre måneder, og nu er han tilbage til sit arbejde med nyt liv og overfyldt i sit hjerte med kærlighed til Kristus. Han med sin kone Laxmi tog vanddåb denne gang.

Seneste rapporter fra Indien og Nepal

December 2021 og Februar 2022

Nepal

Urmila og jeg vil ønske jer en virkelig velsignet jul og Guds rige velsignelse. Det er vores store glæde og privilegium at samarbejde med jer i vores faders mission for unåede i vores nation. Det er jeres holdning, bøn og støtte til evangeliet, der gør os mere dedikerede og lidenskabelige for de fortabte sjæle og Guds rige. Når vi ser bagud, bragte Gud jer i forbindelse med os med en særlig grund og formål for at få mange ting til at ske og  gøre ting mulige for vores tjeneste. Mange tak for at være en velsignelse og påvirke og røre mange liv for Kristus Jesus. Vi mener, at de bedste resultater endnu ligger foran os med den store opgave at forkynde evangeliet.

Vi delte 70 varme tæpper ud til fattige og trængende børn. Mange tak for dit bidrag. I morgen er jeg på vej mod bjergene. Det sner og kulde i det område. Vi har allerede lavet papirarbejde af kirkens ejendom. Denne gang vil jeg begynde opførelsen af kirkebygningen.

Vi var i stand til at begynde at bygge kirker ved bjerget. Langsomt hjælper Gud os med at bygge det..

Vi  forventer at åbne bjergkirken i april...Første del af taget er allerede lavet. Bed venligst for dens anden tag- og vægkonstruktion nu.

 

Andra Prahesh

Mange er blevet frelst og døbt de sidste par måneder.

Blandt flere, som er blevet døbt i den senere tid var også James Bandela’s broder Prasad, som har hjulpet til praktisk med mange ting gennem årene, men aldrig har overgivet sig til Jesus.

Da James forkyndte ordet om korset for ham for nylig, tog han imod Jesus og blev døbt. Og ikke bare det, men kort tid efter blev han gift med en ung kristen kvinde fra en landsby længere sydpå.

Nu bor de i samme bygning som James og hans familie og har dermed de bedste forudsætninger for at deltage i møderne og være til åndelig hjælp for James.

To kvinder, som syv gange havde forsøgt at begå selvmord, blev sat fri ved at lytte til ordet om korset og gennem forbøn, og de tog imod Jesus som deres Frelser.

Støtte til enker og forældreløse børn

Seneste projekt går ud på at hjælpe fattige enker og forældreløse gennem vore kontakt-menigheder i Andra Pradesh.

Vi giver en månedlig støtte til enkerne og til de familier, som tager sig af de forældreløse børn.

Alle, som får hjælp, har tilnytning til de menigheder, vi samarbejder med.

Støtte til indiske forkyndere

Som noget nyt er vi begyndt med regelmæssig støtte til fattige indiske pastorer og evangelister, som virker i landsbyer i delstaten Andra Pradesh. Du har mulighed for at støtte “din egen” forkynder og få billede og rapporter fra hans arbejde med menighed og evangelisering.

Syskole ved Tambaram i Tamil Nadu

Vi samarbejder med organisationen Mamre Charitable Trust - med ægteparret Esther og Victor Devadoss som ansvarlige for projektet. Fattige kvinder fra nærområdet, ofte fra hindufamilier, får et tre måneders kursus i syning. Ved afslutningen modtager de et diplom, som giver dem mulighed for at søge arbejde på en fabrik eller starte en egen lille virksomhed. Samtidig hører de evangeliet og får bibelundervisning.

Undervisning via Skype til Guntur, Andra Pradesh

I september 2016 begyndte vi med undervisning via internet (Skype) til en menighed i Guntur, hovedstaden i Andra Pradesh. Siden har det udmøntet sig i faste ugetlige programmer. Én gang om måneden har vi seminar for pastorer fra Cross Ministries, en uafhængig kristen bevægelse. 

Mad-projekter

Vi støtter bespisnings-projekter både blandt fattige i Guntur, Andra Pradesh og hiv-smittede i Tambaram, Tamil Nadu.

Disse nødlidende mennesker lever under forfærdelige omstændigheder, ofte præget af sult og tørst.

VIL DU STØTTE VORT ARBEJDE I IND- OG UDLAND

Du kan støtte vort missionsarbejde og eventuelt få skattefradrag (i Danmark).

Bankkonto i Danmark: reg. nr. 7449 - kontonr.4069821 (Nordjyske Bank)

Bankkonto i Norge: kontonr. 0521.6245182 (DNBNor) 

Alle vore medarbejdere er ulønnede, så alle gaver går ubeskåret til missionen og udbredelse af evangeliet