27-11-2019

Sidste møde i Indien i denne omgang var et velsignet og velbesøgt pastor-seminar i Open Door Chennai hos Stephen Devakumar.
Emnet var det samme som i Ravulapuram, Andra Pradesh: Vores identitet i Kristus, og hvad vi ejer i ham på grund af vores tro på det, der skete på korset.

26-11-2019

I dag åbnedes den udvidede syskolen ovenpå Esther’s og Victor’s hjem i Tambaram. Nu bliver der plads til mange flere elever. Bygningen skal bruges til både bibel-undervisning og engelsk undervisning. Det overordnede formål med det hele, er at mennesker skal komme til tro på Jesus.

26-11-2019

Tirsdag aften forkyndte vi Guds Ord i en menighed, hvis pastor og en del af medlemmerne tidligere tilhørte den katolske kirke, men nu var lykkelige for at være sat i frihed fra religion.

25-11-2019

Mandag 25/11 formiddag var der samling for hiv-smittede og aids-ramte personer og familier. Vi talte om Guds omsorg og den herlige fremtid, han har beredt for dem, som tror. Vidunderligt at se, hvorledes Herrens ord blev modtaget og gjorde indtryk på disse nødlidende mennesker. Pakken  med ris andre gode ting blev modttaget med både smil og tårer. 25 familier blev tilgodeset.

24-11-2019

Søndag morgen tidlig (kl. 7) havde vi møde i Nelson’s Varghese’s menighed i Tambaram syd for Chennai. Vi talte om at blive et svar på andres bønner om hjælp. Mange blev dybt berørt af dette enkle, men dybtgående budskab og gav udtryk for, at det virkeligt havde gjort noget med dem.