Hvordan får vi aktive kristne?

En bibelsk begrundelse for at en dybere forståelse af Guds nåde og Kristi kærlighed fremkalder en større længsel efter at tjene Gud. 

Behovet for en forvandling

Forklaring på, hvordan Gud forvandler os, når vi overgiver os til ham på daglig basis.

Den troendes stilling, tilstand og vandring

Få en større forståelse af, hvem du er i Kristus, og hvad du har i ham, og hvordan det fungerer i din daglige vandring med Gud.

De to skal blive ét kød

Ægteskab, skilsmisse og nyt giftermål i historisk og bibelsk perspektiv

Del siden

Er du interesseret i at få disse og flere hæfter og bøger i trykt format,  er du velkommen til at kontakte os.